Bliv inspektor!

Dasaim Logo

Som inspektor vil du medvirke til at udvikle specialuddannelsen i anæstesiologi.

DASAIM’s Uddannelsesudvalg opslår

  • 1-2 stillinger som inspektorer i Region Øst
  • 1-2 stillinger som inspektorer i Region Nord
  • 1-2 stillinger som inspektor i Region SYD

Uddannelsesudvalget opfordrer interesserede speciallæger til at sende en kort motiveret ansøgning til DASAIM’s Uddannelsesudvalg.

Fakta om inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen administrer inspektorordningen og koordinerer op til 150 besøg årligt.

Som inspektor vil du medvirke til at udvikle specialuddannelsen i anæstesiologi. 2 gange årligt vil du deltage i besøg på sygehusafdelinger og foretage evalueringer. Du vil komme på kursus i samtale- og interviewteknik, samt deltage i årsmøder om Inspektorordningen og den lægelige videreuddannelse.

Se Sundhedsstyrelsens håndbog om ordningen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/Inspektorordningen-Haandbog

Alle uddannelsesafdelinger skal have besøg hvert fjerde år. Afdelinger med uddannelsesmæssige kritikpunkter bliver besøgt oftere.

At være inspektor er et tillidserhverv man indstilles til via DASAIM’s Uddannelsesudvalg.

Inspektor profil

En speciallæge med interesse og indsigt i den lægelige videreuddannelse både på et teoretisk og praktisk plan.

En speciallæge med erfaring fra arbejdet som uddannelsesansvarlig overlæge, postgraduat klinisk lektor, vejleder, underviser og lignende foretrækkes ligesom medicinske pædagogiske kompetencer er en fordel.

Speciallægen skal være en god formidler, aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.

Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer og med udgangspunkt i det oplevede og i samarbejde med afdelingen facilitere inspektor processen. Målet er at afdelingen bliver bevidst om, hvordan de kan forbedre uddannelsen og opfylde de aftalte indsatsområder.

Funktionen som inspektor er tidsbegrænset. Inspektorerne ansættes for en 6-årig periode. Der er mulighed for at man kan ansøge om at forsætte som inspektor, hvis man forsat har interesse i uddannelse og til at forsætte som inspektor.

Hvordan bliver jeg inspektor?

Send en mail til formanden for DASAIM’s uddannelsesudvalg, hvori du redegør for hvem du er og hvad der gør at du skal være den næste inspektor i anæstesiologi, og gerne skriv lidt om dine erfaringer indenfor uddannelsesområdet eller tidligere erfaringer med inspektorbesøg. Har du allerede været på introduktionskursus til inspektorordningen?
Vi vil meget gerne have et fokuseret CV vedhæftet med fokus på uddannelse, pædagogik og vejledning.

Yderligere information om inspektorordningen findes på:

https://www.sst.dk/da/Opgaver/Sundhedsvaesen/Uddannelse/Laeger/Inspektorordning

Sidste frist for indsendelse af ansøgning: 1. oktober 2023

Vi glæder os til at høre fra dig.
På vegne af DASAIM Uddannelsesudvalg

Anne Cathrine Haug
anchau@rm.dk