Anafylaksi hos børn og voksne

National behandlingsvejledning

Arbejdsgruppen:

Dansk Selskab for Allergologi: Carsten Bindslev-Jensen*, Lene Heise Garvey**, Susanne Halken, Kirsten Skamstrup Hansen**, Hans-Jørgen Malling**, Johannes Schmid***

Dansk Pædiatrisk Selskab: Marianne Sjølin Frederiksen

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin: Nanna Kruse, Thomas Bøllingtoft

Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi: Josefine Gradman

Dansk Råd for Genoplivning: Sandra Viggers

Repræsentanter fra allergicentrene: Universitetshospitalerne Odense*, Herlev og Gentofte** og Aarhus***

Godkendt af Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi & Dansk Råd for Genoplivning