Sedationsstrategi, bilag

Alkohol Abstinens score

score

Delirium screening

CAM-ICU

ICDSC

tabel

Sedations-scorings redskaber

Ramsay Sedationscore

tabel

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)

Smerte scorings værktøjer

Numerisk Rang Skala (NRS)

model

Visuel Analog Skala (VAS)

En numerisk rang skala i form af en 100 mm lang streg på et stykke papir. Patienten angiver sin smerte ved at sætte et mærke på stegen, VAS scores ved at måle længden i mm fra ingen smerte til patioentens mærke.

Verbal Rang Skala (VRS)

En fempunkts VRS kan se således ud:

  • Ingen smerter
  • Lette smerter
  • Moderate smerter
  • Svære smerter
  • Uudholdelige smerter

Smerteskalaer baseret på observation/adfærd

Denne type smerteskalaer anvendes til den sederede ikke kommunikerende patient

Behavioral Pain Scale (BPS)

tabel

Critical-care Pain Observation Tool (CPOT)

tabel

Opioider: Oversigt over vejledende ækvipotens forhold

tabel