Bestyrelse

Christian Wamberg – Formand (2021)

Kim Lindelof – Næstformand, Obstetrisk anæstesiudvalg (2020)

 

Anne Cathrine Haug – Uddannelsesudvalget (2021)

Christine Svendsen –  YL repræsentant (2023)

Christoffer Sølling – Udvalg for Intensiv Medicin (2022)

Jacob Gamst – Neuroanæstesi- og intensivudvalget (2022)

Laura Sommer Hansen – Udvalget for anæstesi og perioperativ medicin) (2023)

Malene Lægdsgaard Johannsen – Børneanæstesi- og intensivudvalget (2022)

Martin Brasholt, DAO repræsentant (2023)

Nina Kvorning – Smerteudvalget (2023)

Rikke Meisler – Præhospital- og akutudvalget (2022)

Sarah Chehri – YL repræsentant (2022)

Sigrun Kann – Thoraxanæstesi- og -intensivudvalget (2022)

Søren Bache – Kasserer (2022)

Thomas Bøllingtoft Knudsen – Redaktør (2021)

ÅRSHJUL OG RETNINGSLINJER FOR MØDER I DASAIM BESTYRELSE

 

DASAIM bestyrelse holder 9-10 møder årligt, hvoraf ca. halvdelen af dem er virtuelt. Bestyrelsesmedlemmer får dækket transportudgifter og forplejning til de fysiske møder, hvor der tilstræbes at der i forlængelse af de fysiske møder afholdes en middag.

 

DASAIMs årsmøde samt generalforsamling afholdes i tredje uge af november hvert år. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig herefter til det næstkommende møde i december samme år. Bestyrelsesinternatet er som udgangspunkt den første weekend i januar. På internattet bliver de større linjer for bestyrelsesåret drøftet og besluttet.  

 

Bestyrelsesmøder 2024

Ansvarlig for booking af lokaler samt sørge for forplejning er Kim Lindelof i KBH og Sigrun Kann i Odense. 

 

7.-8. januar 2024 – internat på Hindsgavl

6. februar 2024, kl. 16.00-19.00 – virtuelt

23. april 2024, kl. 16.00-19.00 –  virtuelt

11. juni 2024, kl. 16.00-19.00 – Odense

28. august 2024, kl. 16.00-19.00 – RH

2. oktober 2024, kl. 16.00-19.00 – virtuelt

13. november 2024, kl. 16.00-18.00 – RH, herefter middag med årsmødekomite. 

14.-17. november 2024 – DASAIM Årsmøde

4. december 2024, kl. 16.00-19.00 – RH

5.-6. januar 2025 – internat