Bestyrelses mødereferater

Her kan du finde mødereferater fra DASAIMs bestyrelsesmøder