Danske Anæstesiologers Organisation (DAO)

Danske Anæstesiologers Organisation, har til formål at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser i det omfang interesserne ikke varetages af en forhandlingsberettiget forening i Lægeforeningen og er forankret i FAS.

Enhver læge som er medlem af lægeforeningen og har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i anæstesiologi kan blive medlem.

Ind- og udmeldelse sker via lægeforeningen.

Se mere på organisationens hjemmeside.

Bestyrelsen består af:

Ebbe Rønholm, formand

Elke Knoke, sekretær, repr. i UEMS

Brian Lerche, kasserer

Malene Schou Nielsson, menigt medlem, repræsentant i FAPS bestyrelsen

Carl Johan Erichsen, associeret medlem, repr. i DASAIMs bestyrelse