Information til moderatorer

Som standard i hvert rum er der PC, PC-projektor og overheadprojektor. På lydsiden er der 1 eller 2 håndholdte mikrofoner og under sessionerne vil der så vidt muligt være en stud.med. i rummet til at hjælpe.

Moderator søger for, at alle indlæg samles på PC’en/USB-stick i god tid inden sessionen. Mac-brugere må medbringe egen computer.

I forbindelse med afvikling af selve mødet er der nogle ting, du skal huske på:

  • Symposier/gæsteforelæsninger starter til tiden! Det er endvidere uhyre vigtigt, at de planlagte pauser samt sluttidspunktet respekteres. Dette af hensyn til mødedeltagerne, men selvfølgelig også udstillerne, som skal have mulighed for at møde deltagerne.
  • Ved indledningen af sessionen er det vigtigt, at der via PC vises et billede med DASAIMs logo samt hovedsponsorerne for dette årsmøde. Her på siden finder du “startbilledet”, som skal indlede alle sessioner. Herudover vil vi bede dig om indledningsvis, at takke hovedsponsorerne.
  • Fra torsdag og indtil fredag er der udstilling i Capital Ballroom overfor kongressalene. Hvis din session har forbindelse med en pause indenfor dette tidsrum, vil vi gerne anmode dig om at gøre tilhørerne opmærksomme på, at det er vigtigt at besøge udstillingen og, at kaffen serveres i udstillingsområdet.
  • Moderator overrækker gave til både udenlandske og danske foredragsholdere. Gaven kan hentes ved registreringen og du bedes overrække den ved afslutningen af sessionen. Hvis den aktuelle foredragsholder optræder mere end én gang overrækkes gaven efter den sidste.
 

Organisationskomitéen