Dansk Intensiv Database (DID)

Dansk Intensiv Database

Beskrivelse

Dansk Intensiv Database (DID) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at registrere forekomst og resultat af intensiv terapi med henblik på at vurdere om behandling og behandlingsresultater er på højde med det ønskelige samt at fastholde eller forbedre et opnået behandlingsniveau. Intensiv terapi omfatter observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer, som er af en sådan sværhedsgrad, at behandling ikke kan gennemføres på en almindelig sengeafdeling.

Indikatorsæt

Der henvises til indikatoroversigt og registreringsvejledning på databasens hjemmeside:

Link til DID