Om DASAIM

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

c/o Lægeforeningen Domus Medica
Att. Eva Valmod
Kristianiagade 12
2100 København Ø
E-mail: sekretariat@dasaim.dk

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) er et af de største videnskabelige selskaber i Danmark. Selskabets formål er, at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

Som ordinære medlemmer kan optages læger, der har dansk autorisation til at virke som læge og, som har vist selskabets discipliner speciel interesse. Ved indmeldelse i DASAIM opnås samtidig medlemskab af The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI og elektronisk abonnement på Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

DASAIM og FYA er to selvstændige foreninger, der kræver hver sit medlemskab.

 

Medlemskab koster kr. 1.510,- for speciallæger og kr. 1.160,- for ikke-speciallæger.

Lægelige medlemmer kan melde sig ind i selskabet via “Min Side” på www.laeger.dk 

Indmeldelse i DASAIM – ikke-læger/andre: Ønsker du at ansøge om medlemskab kan du finde mere information om processen og adgangskrav her.

 

Organisation

DASAIMs bestyrelse består af formanden, kassereren og redaktøren samt udvalgsformændene fra intensivudvalget, børneanæstesiudvalget, thoraxanæstesiudvalget, obstetrisk anæstesiudvalg, uddannelsesudvalget, neuroanæstesiudvalget, anæstesiudvalget, smerteudvalget og præhospitaludvalget. Endvidere to repræsentanter fra FYA og i 2014 blev en repræsentant fra DAO valgt ind i bestyrelsen.

  • Alle vælges på generalforsamlingen og arbejder efter kommissorium udarbejdet af det enkelte udvalg og derefter godkendt af bestyrelsen.
  • Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt, hvoraf det ene af møderne foregår som internatmøde.
  • Budget for de fysiske mødes skal tilstræbes at holdes indenfor 1500-2000 kr
  • Læs om den siddende bestyrelse, mødekalender samt mødereferater her

 

Abonnement på Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Dit abonnement på bladet er elektronisk.

 

Om dasaim.dk

dasaim.dk er ejet af selskabet. Når du klikker ind på dasaim.dk accepterer du de vilkår der for brug af sitet. Ved at klikke på fanen “Nyheder”, kan du se alle de nyheder og indlæg der har aktualitet samt øvrige indlæg. Ved at klikke på fanen “Arrangementer” kan du få information om både møder og arrangementer i DASAIM-regi eller med relevans for DASAIMs medlemmer. Vi tilstræber os på at holde dig opdateret med relevante mødedatoer, tilmeldingsfrister m.v.

Bemærk, at det kun er startdatoen ved flerdagsarrangementer, som fremgår af kalenderforsiden. Du skal klikke på begivenheden for at få alle datoer!

For arrangementer der udbydes af DASAIM vil der være link til tilmelding. 

 

Indlæg til hjemmesiden

Mailes til redaktoer@dasaim.dk som tekstfil. Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i pdf- eller word-format.

Separate billeder modtages som jpg-filer. Billeder må gerne være sat ind i pdf-filer hvis de skal uploades som ét samlet dokument. 

 

Privatlivspolitik