Myter og fakta om årsmødet

Myte 1: Det er gratis at deltage i årsmødet hvis jeg holder foredrag eller er moderator..?

Alle betaler mødegebyr (dagsbillet eller fuld mødepakke) og egne transportomkostninger

Undtaget herfra er:

  • Udenlandske foredragsholdere (her dækkes transportudgifter og overnatning)
  • Ikke-anæstesiologiske foredragsholdere (her dækkes transportudgifter og evt. overnatning)
  • DASAIM-medlemmer, der kun holder deres foredrag og ikke deltager i andre sessioner eller sociale arrangementer (er kun undtaget mødegebyr og betaler således selv transportomkostninger, inkl. evt. parkeringsafgift)

 

Myte 2: Jeg har meldt mig til frokostsymposium, men vil hellere snakke med tidligere kolleger

Tilmelding til frokostsymposierne er bindende.

  • Arrangørerne bestiller forplejning på baggrund af antal deltagere
  • Forplejningen i udstillingsområdet er ligeledes beregnet udfra antal tilmeldte
  • Samarbejdet med vores sponsorer er medvirkende til at højne det faglige niveau, blandt andet ved at sikre en lavere pris for din deltagelse

 

Myte 3: De programsatte tider er vejledende

Nej…

  • Tiderne for start og slut af de enkelte sessioner skal overholdes af hensyn til afviklingen af den øvrige del af programmet

 

Myte 4: Nogle deltager gratis i festmiddagen

 Delvist sandt…

  • Husfeldtforelæser og eventuelt ledsager inviteres med til middagen på selskabets regning
  • Udenlandske foredragsholdere inviteres ligeledes med til middagen, men betaler for eventuel ledsager
  • De medicinstuderende, der ulønnet hjælper med afviklingen af programmet, betaler ikke for middagen