Redaktøren

Kære læser

Lad os hjælpe hinanden. DASAIM’s hjemmeside er en fantastisk platform til netop det. Fra redaktionens side vil vi arbejde på at hjemmesiden forbliver tidssvarende og relevant for jer. I slutningen af 1990´erne var New Radicals populære med sangen

You only get what you give”. Titlen beskriver en sandhed, som også DASAIM er baseret på. Så lad os høre din stemme.

E-Journal Club’en modtager bidrag – udnyt det til at sætte fokus på ny videnskab, som du synes er særligt spændende. De fire emneredaktører vil hjælpe jer med den enkle proces.

Andre typer indlæg er også meget velkomne, eksempelvis:
  • En rejsebeskrivelse
  • Debat-indlæg om fagets udvikling eller mangel på samme
  • Et referat fra en konference eller de dele af den, der interesserer netop dig
  • En beskrivelse af et fænomen, en hændelse eller en historisk begivenhed, som du synes, at alle bør kende til
  • App’s eller programmer for anæstesiologer
  • Et kursus, som du er medarrangør af og gerne vil reklamere for
  • Et billede med anæstesiologiske implikationer
  • En beskrivelse af din afhandling eller dit vigtige videnskabelige manuskript

Specielt beskrivelser af ph.d.- og disputatsarbejder, samt offentliggørelse af forsvaret (tid og sted), vil vi gerne videreformidle. Herudover kan man få profileret sin forskning gennem et lille interview, se her. Ethvert bidrag må meget gerne være ledsaget af relevante illustrationer/fotos – inklusiv et portrætfoto af dig selv.

Adressen er: redaktoer@dasaim.dk

Vi glæder os til at modtage jeres input.