Kontakt

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
c/o Lægeforeningen Domus Medica
Att. Eva Valmod
Kristianiagade 12
2100 København Ø

E-mail: sekretariat@dasaim.dk

Er du endnu ikke medlem af Dasaim?

Lægelige medlemmer kan melde sig ind i selskabet via “Min Side” på www.laeger.dk

Indmeldelse i DASAIM – ikke-læger/andre:

Ønsker du at ansøge om medlemskab kan du finde mere information om processen og adgangskrav her.