Boganmeldelse: Børneanæstesi. 3. udgave, FadL´s forlag 

Del denne nyhed via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Børneanæstesi bog

Redigeret af: Arash Afshari, Nicola Groes Clausen & Tom G. Hansen. 

BØRNEANÆSTESI er et uundværligt opslagsværk og en god basal lærebog om børneanæstesi. Den er skrevet tværfagligt af et stort udsnit af danske eksperter, denne gang medinddragende nye og yngre forfattere samt tilpasset danske forhold. Den reviderede tredjeudgave har fået et flot nyt layout, som gør den let tilgængelig og dermed særdeles brugbar som opslagsværk i den kliniske hverdag. Som noget helt nyt er næsten alle kapitler forankret i en tilhørende relevante case med afsluttende ”test din viden”. 

Bogen leverer en bred introduktion til store dele af børneanæstesien, lige som der sættes fokus på risikovurderingen i forbindelse med anæstesi og operation af børn. Dermed understreger bogen, hvorfor børneanæstesiologisk kompetence er af særlig betydning, når små børn under to til tre år eller børn med co-mordibitet, skal bedøves. 

Bogen er skrevet pragmatisk og kliniknært af anæstesiologer fra hele landet med særlige kompetencer inden for området, Denne 3. udgave er opdateret med den nyeste viden, patientcases og helt nye kapitler om bl.a. kritisk syge børn og neurotoksicitet. At der er tale om den nyeste viden er understreget af, at bogen er revideret helt op til udgivelsen. 

Bogen indledes uændret med en kort gennemgang af nyfødte og børns fysiologi, pædiatrisk anæstesiologisk farmakologi og de basale principper i børneanæstesien. Flere kapitler er gengangere fra tidligere udgaver, men alle er gennemreviderede. Overordnet set er der fokus på det almene. De højtspecialiserende behandlinger, som foregår på få afdelinger, er kun beskrevet kort. Desuden er kapitlet om syndrombørn og børn med sjældne lidelser udgået med henvisning til www.orpananesthesia.eu. 

Bogen har fået et reelt løft. Det pragmatiske fokus og den kliniknære vinkel med gode tips, nye illustrationer og tabeller får bogen til at fremstå moderne og virkelig relevant. Her kan jeg bl.a. fremhæve meget velskrevne og informative kapitler som især er brugbare og anvendelige i hverdagen for mange: Luftvejshåndtering, væskebehandling og transfusionsstrategi, anæstesi til børn med medfødte hjertesygdomme til ikkehjertekirurgiske indgreb og postoperativ smertebehandling. 

Det er tydeligt at bogen er skrevet af klinikere for klinikere. Det er børneanæstesiologer, der arbejder med børn og familier til hverdag. Med så mange kompetente bidragsydere er det svært helt at undgå overlappende budskaber eller gentagelser, men det skaber ikke forvirring eller tvivl om budskabet 

»Børneanæstesi« er en virkelig god udgivelse- et referenceværk, som bør stå på hylden på afdelinger, hvor man har med børneanæstesi at gøre. Derfor slutter jeg med en varm anbefaling til alle med interesse for børneanæstesi. 

Malene Lægdsgaard Johannsen, afd.læge, Formand for DASAIMs Børneanæstesi- og intensivudvalg 

E-mail: malene.laegdsgaard.johannsen@regionh.dk 

Interessekonflikter: Ingen 

Se mere