DASAIM medlem dekoreres med Dannebrogsordenen

Del denne nyhed via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Professor, overlæge, ph.d. Anders Perner er nyslået ridder af Dannebrogsordenen.
dasaim nyheder (5)

Dannebrogsordenen er en dansk ridderorden oprindeligt indstiftet af Christian V i 1671. I Dannebrogsordenens statutter fra 1693 fremgår det, at ordenen er en udmærkelse til dem, ”som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig”. Senere er graden forandret og udvidet – og siden 1951 har det været muligt at dekorere kvinder med Dannebrogsordenen.

Ridderkorset

Professor, overlæge, ph.d. Anders Perner, Afdeling for Intensiv Behandling, Rigshospitalet, har i år modtaget den ærefulde Dannebrogsorden. Anders Perner er blevet indstillet til dekorering med Dannebrogsordenen på baggrund af den ekstraordinære indsats, han har ydet i håndteringen af Covid-pandemien. I indstillingen er der lagt særlig vægt på hans engagement i udviklingen af effektive behandlingsmetoder af svært syge Covid-19 patienter, såvel i Danmark som i udlandet.

Anders er i intensive kredse især kendt for sit engagement i og udvikling af CRIC (Collaboration for Research in Intensive Care), der har dannet grundlag for mange succesrige nationale og internationale multicenterstudier indenfor intensiv terapi. Hans primære forskningsområde er kliniske forsøg af hyppige interventioner givet til kritisk syge patienter, for hvilke, der er tvivl om den samlede effekt eller skade.

Anders er næstformand i De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og deltager ofte i den offentlige debat om specielt forskningsrelaterede emner. Han arbejder målrettet på at mindske ressourcespild i det danske sundhedsvæsen ved sikker viden via forskning om værdien og effekten af behandlinger, der anvendes eller indføres. Det overordnede mål er lighed i sundhed ved at give alle patient- og faggrupper lige adgang til investeringer i forbedret behandling og pleje gennem forskning.

DASAIM vil gerne give en velfortjent hyldest til Anders for hans nye titel som ridder af Dannebrog. Vi er stolte af at have en så dedikeret og engageret bannerfører for evidensbaseret medicin og rationel patientbehandling i vores selskab.

Det er ikke første gang i nyere tid, at medlemmer af DASAIM slås til ridder af Dannebrog. I 2021 modtog professor, overlæge, ph.d. Bodil Steen Rasmussen og overlæge Gitte Handberg den ærefulde orden for deres fremragende indsatser indenfor deres respektive faglige områder.

Se mere