DASAIMs Forskningsinitiativ

Del denne nyhed via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Dasaim 600x400 (5)

Indkaldelse

Der indkaldes hermed ansøgninger til DASAIMs forskningsinitiativ. Støtte ydes fortrinsvis til yngre forskere og til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger og bevillingsmodtager skal være medlem af DASAIM. Vejledere kan søge på vegne af navngivne studerende, men vejleder skal være medlem af DASAIM.

 

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

  1. Emnets relevans for det anæstesiologiske speciale
  2. Klart defineret forskningsspørgsmål
  3. Passer metoden til forskningsspørgsmålet
  4. Er projektet klart beskrevet
  5. Kvalifikationer hos ansøger inkl. vejledningsmuligheder
  6. Projektets gennemførlighed
  7. At bevillingen gør en forskel for at projektet kan gennemføres.

 

Uddeling:

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler og løn, dog ikke ph.d. løn. Der kan ikke søges om støtte til ph.d. skoleafgift. Der ydes typisk støtte i portioner af 30.000-60.000 kr.

 

Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

 

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk. Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side inkl. reference til max. 3 publicerede eller accepterede artikler).

 

Hent ansøgningsblanketten her

Ansøgningen sendes til DASAIM sekretariat@dasaim.dk

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2024.

 

Mvh DASAIMs forskningsudvalg

Se mere