DASAIMs 75. ordinære generalforsamling 2023

Del dette arrangement via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Dasaim Logo

Der indkaldes til den 75. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 16. november 2023, kl. 19.00-22.30 på Hotel Crowne Plaza, Ørestads Blvd. 114 – 118, København

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2023.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond (udgået)
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt

 

Dagsorden er ifølge selskabets vedtægter