Indholdsfortegnelse

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter. Algoritme