ASA Physical Status Classification System – inkl. dansk oversættelse

ASA KLASSIFIKATION / DANSK OVERSÆTTELSE

 

Asa-gruppe Definition Eksempler ved voksne Eksempler ved børn Obstetriske eksempler
ASA 1 Rask patient Rask, ikke ryger, intet eller minimalt alkoholforbrug1 Rask uden akut eller kronisk sygdom. Følger højde- og vægtkurver  
ASA 2 Mild systemisk sygdom Ingen funtionsbegrænsning.

Ryger, alkoholindtag i social sammenhæng, gravid, svær fedme (30<BMI<40), velbehandlet DM, HA, mild lungesygdom.

Asymptomatisk medfødt hjertesygdom, velkontrollerede rytmeforstyrrelser, astma uden eksacerbation, velkontrolleret epilepsi, ikke insulin-afhængig DM. Følger ikke højde- og vægt kurver. Normal graviditet, velkontrolleret gestationel HA, Stabil/velbehandlet præeklampsi. diæt-behandlet gestationel DM.
ASA 3 Alvorlig systemisk sygdom Afgrænset funktionsnedsættelse.

Dysreguleret DM, HA, KOL, ekstrem fedme (BMI≥40), aktiv hepatitis, alkoholafhængighed eller misbrug, pacemaker, moderat nedsat EF, ESRD, kronisk dialyse, AMI, PCI-behandling, apopleksi, TCI eller trombolyse af cerebrale kar for mere end 3 måneder siden.

Ikke behandlet stabil medfødt hjertesygdom, astma med eksacerbation, dysreguleret epilepsi, insulinafhængig DM, ekstrem fedme, underernæret, svær OSA, kræft, nyresvigt, muskeldystrofi, cystisk fibrose, organtransplanteret, hjerne-/rygmarvsmisdannelse, symptomatisk hydrocephalus, præmature spædbørn PCA <60 uger, autisme med alvorlige begrænsninger, stofskiftesygdom, vanskelig luftvej, langvarig parenteral ernæring. Fuldbårne spædbørn <6 uger gamle. Svær præeklampsi, gestationel DM med komplikationer/ højt insulinbehov, koagulopati der kræver antikoagulationsbehandling.
ASA 4 Alvorlig systemisk sygdom som er konstant livstruende AMI, PCI-behandling, apopleksi, TCI eller trombolyse af cerebrale kar for mindre end 3 måneder siden, symptomatisk iskæmisk hjertesygdom eller svær klapdysfunktion, svært nedsat EF, shock, sepsis med tegn til påvirket organfunktion, DIC, ARDS eller kontinuerlig dialyse. Symptomatisk medfødt hjertesygdom, kongestiv hjerteinsufficiens, sequelae fra præmaturitet, akut hypoxisk-iskæmisk encefalopati, shock, sepsis, DIC, ICD, afhængig af ventilation, endokrinopati, alvorligt traume, svær respiratorisk stres, fremskreden kræft. Svær præeklampsi med betydelige komplikationer, peripartum kardiomyopati med EF under 40%, medfødt/erhvervet ikke-korrigeret/dekompenseret hjertesygdom.
ASA 5 Moribund patient, som ikke forventes at overleve uden operation Bristet abdominalt eller thorakalt aortaaneurisme, svære traumer, intrakraniel blødning med massevirkning, tarmiskæmi ved hjerte- elller multiorgansvigt. Svære traumer, intrakraniel blødning med massevirkning, ECMO, respirations-svigt eller -stop, malign hypertension, dekompenseret kongestiv hjerteinsufficiens, hepatisk encefalopati, iskæmisk tarm eller multiorgansvigt.  
ASA 6 Hjernedød organdonor      

DASAIMs fortolkning:
1: Alkoholindtagelse efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Højst 10 genstande ugentligt, højst 4 genstande på samme dag.

FORKORTELSER:

BMI: Body Mass Index

HA: Hypertensio Arterialis

DM: Diabetes Mellitus

KOL: Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

ESRD: End Stage Renal Disease.

AMI: Akut Myokardie Infarkt

PCI: Perkutan Coronar Intervention

TCI: Transitorisk Cerebral Iskæmi

OSA: Obstruktiv Søvnapnø

PCA: Post conceptual Age

DIC: Dissimineret Intravaskulær Koagulation

ARDS: Acute Respiratory Distress Syndrome

ICD: Implanteret Cardio Defibrillator.

HELLP: Tilstand med hæmolyse, øget leverenzymer, lave blodplader.

ECMO: Ekstrakorporal cirkulationsstøtte.

 

Oversat af DASAIMs anæstesiudvalg september 2023.

Godkendt af DASAIMs bestyrelse september 2023.

 

Appendix 1

References related to use of the ASA PS Classification System

1. Guidelines for the use of Sedasys by non-anesthesia trained proceduralist and nurse. http://www.sedasys.com/
2. American College of Surgeons’ proposed guidelines for care of pediatric surgical patients. Journal of the American College of Surgeons, 2014;218:479-48
3. Guidelines for local anesthesia cases in a major academic center. “Monitoring patients receiving local anesthesia”, MGH, Perioperative Nursing, OR L. 16
4. Office Based Procedure guidelines  https://phpmm.org/Portals/79/WebFiles/Provider%20Manual%20Updates/Clinical%20Guidelines/MQIC%202009%20Office-Based%20Surgery%20Guideline.pdf
5. Preoperative testing guidelines. http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/american-society-of-anesthesiologists/

Appendix 2

Selected References Addressing Inter-Rater Reliability of the ASA PS Classification System

1. Owens WD, Felts JA, et al. ASA physical status classifications: A study of consistency of ratings. Anesthesiology. 1978;49:239–43 (Editorial by Keats AS. The ASA Classification of Physical Status – A Recapitulation. Anesthesiology 1978;49:233-6)
2. Haynes SR, Lawler PG. An assessment of the consistency of ASA physical status classification allocation. Anaesthesia. 1995;50:195-9
3. Mak PH, Campbell RC et al. The ASA physical status classification: inter-observer consistency. Anaesth Intensive Care 2002;30:633-40
4. Aronson WL, McAuliffe MS, Miller K. Variability in the American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification Scale. AANA J. 2003;71:265–74
5. Jacqueline R, Malvivya S et al. An assessment of interrater reliability of the ASA physical status classification in pediatric surgical patients. Paediatr Anaesth 2006;16:928-31
6. Burgoyne LL, Smeltzer MP. How well do pediatric anesthesiologists agree when assigning ASA physical status classifications to their patients. Paediatr Anaesth 2007;17:956-62
7. Bernard PA, Makin CE et al. Variability of ASA physical status class assignment among pediatric sedation practitioners. Int J Adolesc Med Health 2009;21:213-20
8. Cuvillon P, Nouvellon E et al. American Society of Anesthesiologists’ physical status system: a multicentre Francophone study to analyse reasons for classification disagreement. Eur J Anaesthesiol 2011;28:742-7
9. McMillan M, Brearley J. Assessment of the variation in American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification assignment in small animal anaesthesia. Vet  Anaesth Analg. 2013 May;40(3):229-36
10. Sankar A, Johnson SR et al. Reliability of the American Society of Anesthesiologists physical status scale in clinical practice. Br J Anaesth 2014 Apr 11 (epub ahead of print)

Indhold