Indholdsfortegnelse

Pbt02 algoritme

model

 

Generelt: Ved ingen eller negativ effekt aftrappes eller seponeres behandlingen!

Vær altid opmærksomhed på, om proben fungerer – se fejlfinding.

 

Dansk Neuro Traume Udvalg (under DNKS og DASAIM) 2018