Pbt02 algortme

model

Generelt: Ved ingen eller negativ effekt aftrappes eller seponeres behandlingen!

Vær altid opmærksomhed på, om proben fungerer – se fejlfinding.

Dansk Neuro Traume Udvalg (under DNKS og DASAIM) 2018