Sedation uden medvirken af anæstesipersonale

DASAIM’s politikpapir vedr. sedation uden anæstesiologisk personale.

Godkendt af bestyrelsen: Maj 2016.

Det er DASAIM’s holdning, at universel og regional anæstesi samt alt udover moderat sedation af patienter i Danmark varetages af anæstesiologisk personale med speciallæge i anæstesiologi som ansvarlig. F

Følgende anbefales i tilfælde hvor moderat sedation udføres af ikkeanæstesiologisk personale:

1.Patienten er > 14 år og < 75 år

2.Patienten er uden betydende komorbiditet eller funktionsnedsættelse 3.Patienten er uden akut fysiologisk derangering

4.Der anvendes kun stofgrupper, hvor der er antagonister til rådighed.

5.Der foreligger lokale retningsliner for uddannelse og kompetenceevaluering af personale, der udfører sedation.

6.Der foreligger retningslinjer for sedation og håndtering af eventuelle komplikationer.

DASAIM skal pointere forskellen mellem universel anæstesi og moderat sedation: Sedation defineres som en farmakologisk induceret dæmpning af centralnervesystemet med den hensigt at dæmpe angst og smerte. Under moderat sedation skal patienten konstant kunne kontaktes ved tiltale eller berøring, ellers er der for praktiske formål tale om universel anæstesi.

Specielle forhold for sedation med Propofol og Remifentanil:

Begge stoffer har et smalt terapeutisk index, dvs. forskellen mellem dosis for et ønsket resultat, nemlig bevaret respiration og kardiovaskulær stabilitet, og dosis der udløser respirationsstop eller kardiovaskulær instabilitet, er lille. Komplikationer til en beskeden overdosering af begge stoffer kræver rutine i etablering og vedligeholdelse af frie luftveje, herunder assisteret ventilation samt behandling af kredsløbskollaps.

Dette fordrer at behandlingen foretages af anæstesiologisk uddannet personale og med mulighed for umiddelbart tilkald af anæstesiologisk speciallæge.

Indhold