Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter

Anæstesiudvalget henviser til National klinisk retningslinje om blodtransfusion (DSKI), se link ovenfor.