Anæstesiologisk håndtering af præeklampsi og eklampsi

INDLEDNING OG FORMÅL Denne behandlingsvejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DASAIMs Obstetrisk Anæstesi Udvalg i 2023 og erstatter DASAIM-vejledningen fra 2016 ”Præeklampsi/ Eklampsi – en klinisk guideline”[1]. Vejledningen er tænkt som en beslutningsstøtte ved anæstesiologisk involvering. Fokus er primært på den perioperative behandling og peripartum. Vejledningen er et supplement til Dansk Selskab for Obstetrik […]

Anæstesi til non-obstetrisk kirurgi under graviditet

En klinisk vejledning Arbejdsgruppe under DASAIM, i samarbejde med DSOG og Dansk Kirurgisk Selskab Introduktion Formål og målgruppe At give anbefalinger til anæsetsiologer der bedøver gravide kvinder til non-obstetrisk kirurgi. Der er anvendt Oxford gradering af evidens. Arbejdsgruppens medlemmer Neel Walløe, Overlæge, Bedøvelse og Intensiv, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Renee Bøgeskov, Afd. læge, Afdeling for Bedøvelse, […]

Vejledning vedrørende anæstesi og amning

Anæstesi og amning   En klinisk vejledning Obstetrisk udvalg og Udvalget for anæstesi og perioperativ medicin, DASAIM   April 2021   INTRODUKTION FORMÅL Formålet med denne vejledning er at give et hurtigt overblik over de mest anvendte stoffer i forbindelse med generel og regional anæstesi til den ammende kvinde. Denne vejledning er til brug perioperativt […]

Medicinsk smertelindring under fødslen

Forfattere DSOG-medlemmer: Bytoft, Birgitte (YØ, Nordsjællands Hospital) Christensen, Gitte Hedermann (YØ, Statens Serum Institut) Eggers, Anne Gjesing Høj (Tovholder, YØ, Rigshospitalet) Gam, Christiane Marie Bourgin Folke (YØ, Herlev Hospital) Jensen Lars Pristed (YØ, Herlev Hospital) Karlsen, Mona Aarenstrup (Tovholder, YØ, Rigshospitalet) Klemmensen, Åse (ÆØ, Rigshospitalet) Mengu, Hanneh Lullasum (YV, Thisted/Aalborg Sygehus) Møller, Nini (ÆØ, Nordsjællands […]

Fødselsanalgesi og anæstesi til fødende med COVID

Det tilstræbes at håndtere så meget som muligt i rolig fase som forberedelse til en eventuel akut situation, hvor både tid til handling og fokus på sikkerhed vil vanskeliggøres af isolationsprocedurer. Indlagte gravide med Covid har øget forekomst af forløsning ved akut kejsersnit, præterm fødsel og øget risiko for perinatal mortalitet. Samt større risiko for […]

Lattergas som smertelindring ved fødsler

Arbejdsgruppens medlemmer 2015 Charlotte Albrechtsen (DASAIM), Mette Smed (jordemoder), Lone Sølvsten Kappendrup (jordemoder), Line Holdgaard Thomsen, Lana Rashid, Farzaneh Shakouri, Signe Ernst & Ruth Nielsen (begge Kemikerenheden Region Hovedstaden), Jeannet Lauenborg (tovholder)   Korrespondance Tovholder Jeannet Lauenborg, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Mail: lauenborg@dadlnet.dk   Status Første udkast: Diskuteret på DSOGs obstetriske guidelinemøde januar 2015 Godkendt […]

Anæstesi til kejsersnit

KLINISK VEJLEDNING OBSTETRISK ANÆSTESIUDVALG, DASAIM V ERSION 2019   Erstatter ”Anæstesi til kejsersnit, en klinisk guideline”, Obstetrisk Anæstesiudvalg, DASAIM, 2014   INTRODUKTION FORMÅL PRIMÆR Formålet med denne guideline er at højne kvaliteten af anæstesi til kejsersnit ved at reducere forekomsten og alvorligheden af anæstesirelaterede komplikationer samt at øge patienttilfredsheden   SEKUNDÆRE Danne basis for udarbejdelsen […]

Genoplivning af den obstetriske patient

Endorsement af ERC´s afsnit om hjertestop hos gravide: Truhlář A, Deakin CD, Soar J et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resusicitation. 2015 Oct; 95:148-201.   Af DASAIM´s Obstetrisk anæstesiudvalg Revideret april 2023   Fysiologiske ændringer under graviditeten: Øget blodvolumen og cardiac output Øget minutventilation og […]

Postpartum blødning

Forebyggelse og håndtering 2004 og 2006: Birgit Bødker (tovholder), Lisbeth Eriksen, Lone Hvidman, Lars Høj, Birgitte Bruun Nielsen, Yvonne Rasmussen (DASAIM), Benny Sørensen (Klin. Imm.), Jette Led Sørensen. 2012 og 2013: Charlotte Albrechsen (DASAIM), Lise Lotte Torvin Andersen, Birgit Bødker (tovholder), Caroline Clausen, Hellen Edwards, Laura Faber, Linn Helleland, Lone Hvidman, Lars Høj, Anja Kirstein, […]

Fødeepidural

Fødeepidural En klinisk vejledning Obstetrisk udvalg, DASAIM. Vejledningen er udarbejdet med bidrag fra medlemmer af DSOG og Jordemoderfagligt selskab. Februar 2021   INTRODUKTION FORMÅL PRIMÆR Formålet med denne vejledning er at sikre kvaliteten af epidural analgesi til fødende SEKUNDÆRE Danne basis for udarbejdelsen af lokale instrukser for anlæggelse af fødeepidural og monitorering før, under og […]

AKUT SECTIO – KLASSIFIKATION, MELDING OG ORGANISATION

Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer Ali Shokouh-Amiri, Betina Ristorp, Eva Weitling (anæstesiolog), Hanne Brix Westergaard, Jane Lyngsø, Lars Høj, Lone Hvidman (tovholder), Margrethe Møller, Rie Virkus, Ulla Vinkel, Åse Klemmensen Problemstilling Emnet for guideline er udvikling af en fælles landsdækkende klassifikation af akut sectio med henblik på at fremme afvikling af det akutte sectio inden for […]