NKA Lægemidler til behandling og forebyggelse af COVID-19; Glukokortikoid

Brug af lægemidler til behandling og forbyggelse af covid-19 – National klinisk anbefaling Baggrund: Der foretages årligt 40.000- 45.000 anæstesier i øre-næse-hals-lægepraksis og øjenlægepraksis. Over 90 % af disse anæstesier er kortvarige anæstesier til børn i øre-næse-hals-lægepraksis. Antallet af anæstesier i tandlægepraksis og øvrige speciallægepraksis er ukendt. Rekommandationerne skal medvirke til forøget sikkerhed i forbindelse […]

National Klinisk Retningslinje om transfusion med blodkomponenter

National behandlingsvejledning for Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Udgiver Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) Dokumenttype Vejledning Version 1.Juli 2021 Forfattere DNS: Astrid Juhl Terkelsen og Bo Biering- Sørensen DASAIM: Thomas Enggaard Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen: […]

Delirium Quickguide

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF ORGANISK DELIRIUM Quick guide Det er god praksis at overveje at screene risikopatienter med psykometrisk værktøj God praksis (konsensus) Opdatering af anbefalingen er ikke vurderet nødvendig i 2020 Der anbefales oplæring/undervisning af personale i brug af den valgte psykometriske test for at opnå en tilstrækkelig høj sensibilitet […]

NKR Forebyggelse og behandling af organisk delirium

Kontaktperson Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S NKRsekretariat@sst.dk 72 22 74 00 ww.sst.dk Sponsorer / Finansiering Sundhedsstyrelsen Ansvarsfraskrivelse Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De […]

Anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af patienter med mistænkt Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni (VITT) efter COVID-19 vaccine

Anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af patienter med mistænkt Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni (VITT) efter COVID-19 vaccine Nøglepunkter VITT er en sjældent forekommende bivirkning til COVID-19 vaccine, men associeret til høj morbiditet og mortalitet y Tidlig diagnose og behandling er afgørende, se figur 1. Der er endnu ikke identificeret nogle risikofaktorer, der kan prædiktere […]

National klinisk retningslinje for iltbehandling af den akut syge voksne patient

Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen Kontaktperson Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 nkrsekretariat@sst.dk SST.dk Sponsorer / Finansiering Sundhedsstyrelsen Ansvarsfraskrivelse Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt […]

National klinisk retningslinje for transfusion med blodkomponenter – quickguide

Anvend som indikation B-hæmoglobinværdier < 4,3 mmol/L og/eller kliniske symptomer på anæmi hos indlagte kredsløbsstabile patienter uden hjertesygdom, når transfusion af erytrocytter overvejes. Anvend som dosis 1 portion erytrocytter. Stærk anbefaling Anbefalingen er opdateret uden ændringer i 2018. Anbefalingen gælder indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi. Herunder også patienter der gennemgår et operativt forløb. Ekskluderet er […]

Anbefaling til læger der benytter intravenøs sedation med potente sedativa og analgetika i kombination

TIL LÆGER DER BENYTTER INTRAVENØS SEDATION MED POTENTE SEDATIVA OG ANALGETIKA I KOMBINATION Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at der er en speciallæge i anæste- siologi til rådighed ved akut behov, når intravenøs sedation med brug af potente sedativa og analgetika kombineres. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler endvidere, at informationen til patienten om bedøvelsesmetoden bør være omfattende, […]