ECMO-visitation og -behandling i Danmark

Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM), Thoraxanæstesi- og -intensivudvalget Dovile Leonaviciute, Aalborg Universitets Hospital (AAUH), Peter Juhl-Olsen, Aarhus Universitets Hospital (AUH), Peter Blom Jensen, Odense Universitets Hospital (OUH), André Korshin, Rigshospitalet (RH) Baggrund Ekstrakorporal circulationsstøtte (ECMO) er en mulighed ved behandling af refraktært hjertestop, svært hjerte-, kredsløbs – og lungesvigt i Danmark. DASAIMs […]

Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi til hjertekirurgi

Kommissorium Peter Blom Jensen, Odense Universitets Hospital Peter Juhl-Olsen, Aarhus Universitets Hospital André Korshin, Rigshospitalet Dovile Leonaviciute, Aalborg Universitets Hospital Samlet anbefaling om ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi til hjertekirurgi udarbejdet af Thoraxanæstesi- og intensivudvalget under DASAIM. Forord Holdningspapiret for ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi til hjertekirurgi i Danmark bør betragtes som en overordnet referenceramme […]