UAPM’s holdningspapir vedr faste og behandling med GLP1 receptor agonister

Skærmbillede 2024-01-07 kl. 14.03.40

Håndtering af patienter i behandling med GLP-1 agonister

Antallet af patienter i behandling med GLP-1 agonister er steget markant, og det har rejst spørgsmål om den perioperative håndtering af disse patienter. Evidensen på området, specielt vedrørende pausering op til elektiv kirurgi samt aspirationsrisiko, er fortsat mangelfuld, og foreliggende litteratur er ikke uden bias. Det er derfor for tidligt at komme med en regelret guideline, men vi har nedenfor skitseret de overvejelser, man som anæstesilæge bør gøre sig.
Grundlæggende må man se det som en patientkategori, der kræver ekstra årvågenhed, og hvor viden om patientens farmakologiske behandling indgår i den samlede risikovurdering.

Se mere