Forskningsudvalget

Forskningsudvalget rådgiver DASAIMs Bestyrelsen om forskningsspørgsmål og uddeler midlerne fra DASAIMs forskningsinitiativ.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2006). Nuværende medlemmer er:

Asger Granfeldt (formand)(2018)

Ole Mathiesen (2020)

Teis Itenov (2022)

Søren Mikkelsen (2022)

Jimmy Højbjerg Holm (2018)

Christian Aage Wamberg (bestyrelsens repræsentant)

Jannie L. Poulsen (bestyrelsens repræsentant)

Mødereferater Forskningsudvalget

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Forskningsudvalget