Neuroanæstesi- og -intensivudvalg​

Udvalget beskæftiger sig med spørgsmål omhandlende neuroanæstesi, neurointensiv behandling og neurotraumatologi. Udover DASAIM har neuroudvalget medlemmer i/kontakt til Dansk Neurotraumeudvalg og Scandinavian Neurotrauma Comittee.

Udvalgets medlemmer vælges på DASAIM’s generalforsamling for 2 år af gangen og kan sidde i max 6 år.

Nuværende medlemmer:

Jacob Gamst, formand (2022)

Christine Sølling (2018)

Alp Tankisi (2019)

Rico Schou (2018)

Mødereferater Neuroanæstesi og -intensivudvalg

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Neuroanæstesi og -intensivudvalget