Thoraxanæstesi- og -intensivudvalg

Udvalget behandler spørgsmål indenfor området thoraxanæstesi og thoraxintensiv terapi. Du kan læse mere i kommisoriet for udvalget nedenfor.

Henvendelser er velkomne. Du kan kontakte os via mail:

fmd_thorax_udv@dasaim.dk

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Sigrun H. Kann, formand (2022)

Erik Secher (2022)

Peter Juhl-Olsen (2019)

Sven Weber (2020)

Information fra Thoraxanæstesiudvalget

Her kan du finde mødereferater, beretninger og andre relevante dokumenter fra Thoraxanæstesiudvalget

Mødereferater Thoraxanæstesiudvalget

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Thoraxanæstesiudvalget