Thoraxanæstesi- og -intensivudvalg

Udvalget behandler spørgsmål indenfor området thoraxanæstesi og thoraxintensiv terapi. Du kan læse mere i kommisoriet for udvalget nedenfor.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Sigrun H. Kann, formand (2022), afdelingslæge, Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital

Erik L. Secher (2022), overlæge, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling, Hjertecentret, Rigshospitalet

Peter Juhl-Olsen (2019), overlæge, Hjerte-, Lunge-, Kar Anæstesi, Aarhus Universitetshospital

Jannie Bisgaard Stæhr (2023)fdelingslæge, Thoraxanæstesi og -intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital

Henvendelser  via mail: fmd_thorax_udv@dasaim.dk

Information fra Thoraxanæstesiudvalget

Her kan du finde mødereferater, beretninger og andre relevante dokumenter fra Thoraxanæstesiudvalget

Mødereferater Thoraxanæstesiudvalget

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Thoraxanæstesiudvalget