Vejledninger - Thoraxanæstesi og -intensiv

Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi til hjertekirurgi