Rekommandation for ambulant anæstesi

DASAIM’s rekommandation for ambulant anæstesi Revideret af Anæstesiudvalget i maj 2020 i samarbejde med Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK). Godkendt af DASAIM’s bestyrelse i maj 2020. Næste revision i 2022. Præoperativ vurdering af patienter til dagkirurgi omfatter: Patientens egnethed til det kirurgiske indgreb Patientens ressourcer til et ambulant indgreb Anæstesiteknik Smertebehandling Kvalmeprofylakse   Egnethed til […]

Guideline om guidelines

DASAIMs vejledning til udarbejdelse af guidelines og behandlingsvejledninger Formålet med guidelines er: At ensarte behandlingen i Danmark At udbrede nye behandlingsprincipper i en form der er praktisk anvendelig At sikre optimal udnyttelse af arbejdsgruppernes værdifulde arbejde   Behandlingsvejledninger skal betragtes som vejledende og fritager ikke behandlere i det danske sundhedsvæsen for individuelt ansvar for at […]

Sedation uden medvirken af anæstesipersonale

DASAIM’s politikpapir vedr. sedation uden anæstesiologisk personale. Godkendt af bestyrelsen: Maj 2016. Det er DASAIM’s holdning, at universel og regional anæstesi samt alt udover moderat sedation af patienter i Danmark varetages af anæstesiologisk personale med speciallæge i anæstesiologi som ansvarlig. F Følgende anbefales i tilfælde hvor moderat sedation udføres af ikkeanæstesiologisk personale: 1.Patienten er > […]

Udskrivningskriterier

DASAIM’S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit. Introduktion: I denne revision af rekommandationen er det hensigten at beskrive de kriterier, DASAIM anser for at skulle være opfyldt før en overdragelse fra anæstesiologisk varetægt til stamafdeling eller hjemmet. Rekommandationen gælder patienter > 14 år der har gennemgået anæstesi til kirurgi, diagnostik eller behandlingsprocedure. Anæstesiudvalget har valgt […]

Rekommandation for anæstesi i speciallægepraksis

REKOMMANDATIONER FOR ANÆSTESI I ANÆSTESIOLOGISK SPECIALLÆGEPRAKSIS (2015) Baggrund: Der foretages årligt 40.000- 45.000 anæstesier i øre-næse-hals-lægepraksis og øjenlægepraksis. Over 90 % af disse anæstesier er kortvarige anæstesier til børn i øre-næse-hals-lægepraksis. Antallet af anæstesier i tandlægepraksis og øvrige speciallægepraksis er ukendt. Rekommandationerne skal medvirke til forøget sikkerhed i forbindelse med anæstesi i speciallægepraksis, og sikre […]

Udarbejdelse af evidensbaserede instrukser

Nedenstående er et forslag til, hvordan man kan udarbejde evidensbaserede instrukser i fremtiden. Instruksen består af fire dele. Hvad handler instruksen om? Introduktionsafsnit der kort beskriver hvad instruksen omhandler Dato for i krafttrædelse Beskriv Populationen Hvilke personer/patienter omhandler instruksen. Denne beskrivelse er vigtig når brugeren skal vurdere, hvorvidt instruksen kan benyttes til hans/hendes patienter. Interventionerne […]