Guideline om guidelines

DASAIMs vejledning til udarbejdelse af guidelines og behandlingsvejledninger Formålet med guidelines er: At ensarte behandlingen i Danmark At udbrede nye behandlingsprincipper i en form der er praktisk anvendelig At sikre optimal udnyttelse af arbejdsgruppernes værdifulde arbejde   Behandlingsvejledninger skal betragtes som vejledende og fritager ikke behandlere i det danske sundhedsvæsen for individuelt ansvar for at […]

Sedation uden medvirken af anæstesipersonale

DASAIM’s politikpapir vedr. sedation uden anæstesiologisk personale. Godkendt af bestyrelsen: Maj 2016. Det er DASAIM’s holdning, at universel og regional anæstesi samt alt udover moderat sedation af patienter i Danmark varetages af anæstesiologisk personale med speciallæge i anæstesiologi som ansvarlig. F Følgende anbefales i tilfælde hvor moderat sedation udføres af ikkeanæstesiologisk personale: 1.Patienten er > […]

Rekommandation for anæstesi i speciallægepraksis

REKOMMANDATIONER FOR ANÆSTESI I ANÆSTESIOLOGISK SPECIALLÆGEPRAKSIS (2015) Baggrund: Der foretages årligt 40.000- 45.000 anæstesier i øre-næse-hals-lægepraksis og øjenlægepraksis. Over 90 % af disse anæstesier er kortvarige anæstesier til børn i øre-næse-hals-lægepraksis. Antallet af anæstesier i tandlægepraksis og øvrige speciallægepraksis er ukendt. Rekommandationerne skal medvirke til forøget sikkerhed i forbindelse med anæstesi i speciallægepraksis, og sikre […]

Udarbejdelse af evidensbaserede instrukser

Nedenstående er et forslag til, hvordan man kan udarbejde evidensbaserede instrukser i fremtiden. Instruksen består af fire dele. Hvad handler instruksen om? Introduktionsafsnit der kort beskriver hvad instruksen omhandler Dato for i krafttrædelse Beskriv Populationen Hvilke personer/patienter omhandler instruksen. Denne beskrivelse er vigtig når brugeren skal vurdere, hvorvidt instruksen kan benyttes til hans/hendes patienter. Interventionerne […]