Patienter med traumatiske rygmarvsskader NKV

NATIONAL KLINISK VEJLEDNING FOR PATIENTER MED TRAUMATISKE RYGMARVSSKADER   Revisionsdato 05-02-2023   Udarbejdet af: Mathias Thygesen, læge, ph.d. studerende Mikkel Mylius Rasmussen, overlæge, klinisk lektor, ph.d.   Udarbejdet på initiativ fra Dansk Neurotraumeudvalg Godkendt af Dansk neurokirurgisk selskab og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)   Introduktion   En traumatisk rygmarvsskade er en […]

Rekommandation Donorpleje på intensivafdelingen

DASAIM – Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DCO – Dansk Center for Organdonation DTS – Dansk Transplantationsselskab Dansk Neurokirurgisk Selskab   Rekommandationen er senest opdateret i 2022 og udarbejdet af: 1. Del Resumé Udgangspunktet for denne rekommandation er at vejlede om, hvordan man udfører optimal donorterapi. Rekommandationen kan downloades via Dansk Center for […]

National Pbt02-instruks

Monitorering af vævsilttension i hjernen (PbtO2) Udarbejdet af Dansk Neuro Traume Udvalg (under DNKS og DASAIM) 2018 Baggrund Cerebral iskæmi kan være årsag til sekundær hjerneskade. Et af målene i behandlingen af den neurointensive patient er at sikre hjernens iltforsyning. Hjernevævets ilttension (PbtO2) kan måles med en probe placeret i hjernens hvide substans. Målingen kan […]

Pbt02 algoritme

  Generelt: Ved ingen eller negativ effekt aftrappes eller seponeres behandlingen! Vær altid opmærksomhed på, om proben fungerer – se fejlfinding.   Dansk Neuro Traume Udvalg (under DNKS og DASAIM) 2018

Børn med svært hovedtraume NBV

Udarbejdet af Dansk Neuro Traume Udvalg*1 – et udvalg under DNKS og DASAIM Godkendt af DNKS d. Godkendt af DASAIM d. Godkendt af DSIT Korrespondance: Bo Bergholt Formand for Dansk Neuro Traume Udvalg Overlæge Hjerne- og Rygkirurgi Neurokirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital bobergho@rm.dk FORMÅL OG BAGGRUND Denne behandlingsvejledning (BV) er udarbejdet af Dansk Neuro Traume Udvalg, […]