Holdningspapir: Uddannelsesniveau, kompetencer og vedligeholdelse for præhospitale akutlæger

Indledning Den præhospitale indsats er indsatsen inden ankomst til sygehus overfor akut syge, tilskadekomne og fødende og har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, mindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed. Akut præhospital behandling er en af de 4 søjler i det anæstesiologiske speciale og indgår i […]

Vejledning for ledsaget interhospital transport

Resumé Indikation for overflytning Beslutningen om overflytning er en fælles beslutning med fælles accept. Beslutningen om overflytning tages på speciallægeniveau. Beslutningen om overflytning dokumenteres i journalen.   Transportform Der skal lokalt foreligge klare entydige retningslinjer for bestilling af transport i forbindelse overflytning, herunder hvem der har ansvaret for bestilling og koordinering af transporten. Den ansvarlige […]