National behandlingsvejledning for neuropatiske smerter – farmakologisk behandling af voksne

National behandlingsvejledning for neuropatiske smerter – farmakologisk behandling af voksne Udgiver Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Smerteforum Dokumenttype Vejledning Version Februar 2023 Forfattere DNS: Bo Biering-Sørensen, Nanna Brix Finnerup og Helge Kasch DASAIM: Camilla Tofte Eschen, Pernille          Opstrup, Nina Kvorning, Pernille Lykke Petersen og Jytte F […]

NKR for behandling af langvarige non-maligne muskuloskeletale smerter hos børn og unge 6-18 år

  Kontaktperson Pernille Opstrup pernille.opstrup.01@regionh.dk https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-boernesmerter/Sider/default.aspx   Sponsorer I Finansiering Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.   Ansvarsfraskrivelse Denne NKR ska I betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle […]

NBV for Complex Regional Pain Syndrome juli21

  Fokuspunkter   Specificere diagnostiske kriterier og dermed korrekt diagnose   Pointere vigtige red flags, som skal give anledning til mere intensiv paraklinisk udredning / behandling   Fremhæve differentialdiagnoser, som udelukker CRPS   Anbefale interdisciplinært behandlingsregime   Indledning Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) (tidligere kaldt refleksdystrofi) er en kompleks smertetilstand, som kan udløses af små ubetydelige […]

National Klinisk Retningslinje: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

Hovedforfatter Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Publiceringstips v1.0 published on 04.06.2019 Kontaktperson Eske Aasvang eske.kvanner.aasvang.01@regionh.dk Sponsorer / Finansiering Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020. Ansvarsfraskrivelse Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar […]

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen Kontaktperson Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S sst@sst.dk 72 22 74 00 www.sst.dk Sponsorer / Finansiering Sundhedsstyrelsen Ansvarsfraskrivelse Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke […]

Etiske overvejelser i forbindelse med smertebehandling

Politikpapir fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) Vejledning om etiske overvejelser i forbindelse med smertebehandling Der er to afgørende udgangspunkter for enhver etisk forsvarlig smertebehandling Betragtning om smertens natur hos mennesker: Smerte har, som en meget væsentlig side, dette at være en ubehagelig og lidelsesfyldt tilstand for et menneske at være i. […]