Information om uddannelse

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

Der opslås forløb til besættelse pr. 1. maj og 1. november. Hoveduddannelsesforløbene er i princippet delt i fire delforløb à 12 mdr. Alle starter med 12 mdr. anæstesiologi på hospital med basisfunktioner. Derefter har man forløbsspecifikke opholde på hospitaler og afdelinger med specialfunktioner. Alle forløb slutter med 12 mdr. på hospital med akutfunktion.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb opslås af Videreuddannelsesregionerne. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler.

DASAIM har udarbejdet en særlig ansøgningsvejledning med diverse skemaer der bruges ved ansøgningen, samt en samtaleguide der bruges ved ansættelsessamtalerne.

 

Specialespecifikke kurser i Anæstesiologi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser, men der er typisk en introkursusrække. Det er UAO på afdelingen der tilmelder I-lægerne til kursus.

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til Kursusadministrator Rikke Pedersen HUanaestesi@regionh.dk eller hovedkursuslederen Rikke Borre Jacobsen  Rikke.Vita.Borre.Jacobsen@regionh.dk ​

Specialespecifik forskningstræning:

Videreuddannelsesregionerne står for hele forskningstræningsmodulet. H-lægerne indkaldes af kursuskoordinatoren.

 

Ansøgningsrunde:

Ansøgningsfrister og samtaler afholdes i uddannelsesregionerne. 

 

Nedenfor kan du finde relevante dokumenter om uddannelse indenfor specialet.

Du er velkommen til at kontakte udvalget via mail