Udlæg & refusion

Ved udlæg der skal refunderes til bankkonto i Danmark anvendes nedenstående ”Afregningsformular”.

Har du udlæg der skal refunderes til bankkonto i udlandet anvendes nedenstående ”Reimbursement Form”

In case of refunds to a bank account outside of Denmark, please use the “Reimbursement form” below.

Blanket og bilag sendes elektronisk samlet i ÉN pdf-fil til: sekretariat@dasaim.dk

Se i øvrigt ”Regler for refusion” hvis du er i tvivl om et udlæg dækkes af DASAI