Vejledninger - Smertebehandling

Etiske overvejelser i forbindelse med smertebehandling

National behandlingsvejledning for neuropatiske smerter – farmakologisk behandling af voksne

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

National Klinisk Retningslinje: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

NBV for Complex Regional Pain Syndrome juli21

NKR for behandling af langvarige non-maligne muskuloskeletale smerter hos børn og unge 6-18 år