DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 2014

Der indkaldes til den 66. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 13. november 2014, kl. 19.00-22.30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.