DASAIMs 71. ordinære generalforsamling 2019

Der indkaldes til den 71. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag den 14. november 2019, kl. 15.00-18.00 i Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.

Dagsorden er ifølge selskabets vedtægter: http://www.dasaim.dk/udvalg/ og bestyrelsen stiller følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:

§3, stk. 2: Pkt. 4 i dagsorden for generalforsamlingen udgår.
På baggrund af afviklingen af DASAIMs Fond er punktet ikke relevant efter selskabets 72. ordinære generalforsamling, november 2020.

Yderligere forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2019.

Medlemmernes deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond
 5. Indkomne forslag
 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og/eller kommende formand (året før formanden afgår)
 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1
 9. Valg af kasserer, redaktør og 2 yngre læger til bestyrelsen
 10. Valg af formænd for øvrige udvalg
 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg
 12. Valg af repræsentanter for Selskabet
 13. Valg af uafhængig statsautoriseret revisor samt 2 lægelige revisorer og en revisorsuppleant
 14. Eventuelt