Holdningspapir vedrørende GLP-1

Håndtering af patienter i behandling med GLP-1 agonister (holdningspapir) Antallet af patienter i behandling med GLP-1 agonister er steget markant, og det har rejst spørgsmål om den perioperative håndtering af disse patienter. Evidensen på området, specielt vedrørende pausering op til elektiv kirurgi samt aspirationsrisiko, er fortsat mangelfuld, og foreliggende litteratur er ikke uden bias. Det […]

Vejledning til perioperativ væskebehandling

Vejledning til perioperativ væskebehandling Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Udvalget for Anæstesi og Perioperativ Medicin 2022   Morten Bundgaard-Nielsen, overlæge, dr.med. Afd. for bedøvelse og operation, CKO, Rigshospitalet. Jakob Højlund, overlæge, klinisk lektor, Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital (formand) Lars Knudsen, overlæge, ph.d., Bedøvelse og Operation 1 (Syd), Aarhus Universitetshospital Liselotte Boldrup Lundbech, overlæge, […]

DASAIMS rekommandation for klinisk anæstesi

Det anæstesiologiske speciale indbefatter en række kliniske opgaver. Afhængigt af den lokale organisering kan disse opgaver indeholde klinisk anæstesi, intensiv terapi, avanceret smertebehandling, tilsyn/behandling af akut syge patienter og præhospital behandling. Ved planlægning af ressourceudnyttelsen lokalt påhviler det afdelingens øverste ledelse at tage højde for patientsikkerheden i disse opgaver. Dette sideløbende med den uddannelses – […]

NKR for iltbehandling til den voksne elektive kirurgiske patient

National klinisk retningslinje for iltbehandling til den voksne elektive kirurgiske patient   Hovedforfatter Arbejdsgruppen, DASAIM Publicering, versionshistorik og abonnement 2.1 published on 18.03.2022 UNDER REVISION Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin   Kontaktperson Christian S. Meyhoff Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital christian.sylvest.meyhoff@regionh.dk +4524910542     Sponsorer / Finansiering Sundhedsstyrelsen, nationale kliniske retningslinjer puljeprojekt 2020 […]

Rekommandation for ambulant anæstesi

DASAIM’s rekommandation for ambulant anæstesi Revideret af Anæstesiudvalget i maj 2020 i samarbejde med Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK). Godkendt af DASAIM’s bestyrelse i maj 2020. Næste revision i 2022. Præoperativ vurdering af patienter til dagkirurgi omfatter: Patientens egnethed til det kirurgiske indgreb Patientens ressourcer til et ambulant indgreb Anæstesiteknik Smertebehandling Kvalmeprofylakse   Egnethed til […]

Postoperativ kvalme og opkastning

Vejledning i forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Anæstesiudvalget 2021   Forfattere Sven Felsby Jens Engbæk Jan Mick Jensen Henrik Andersen Henriette Trøjborg Christian Sigvald Langfrits Jens Aage Kølsen Petersen (formand)   Indledning Kvalme og opkastning efter anæstesi og operation (postoperative nausea and vomiting, PONV) forekommer […]

Vejledning vedrørende anæstesi og amning

Anæstesi og amning   En klinisk vejledning Obstetrisk udvalg og Udvalget for anæstesi og perioperativ medicin, DASAIM   April 2021   INTRODUKTION FORMÅL Formålet med denne vejledning er at give et hurtigt overblik over de mest anvendte stoffer i forbindelse med generel og regional anæstesi til den ammende kvinde. Denne vejledning er til brug perioperativt […]

Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Baggrundsnotat

VEJLEDNING OM TRANFUSIONSMEDICINSK BEHANDLING OG MONITORERING AF BLØDENDE PATIENTER   BAGGRUNDSNOTAT VERSION 3.0 (ENDELIG), FEBRUAR 2019.   Notatet er udarbejdet af Transfusionsmedicinsk Udvalg, DSKI, med repræsentanter fra blodbankerne i alle regioner: Region Hovedstaden Mikkel Gybel-Brask, Sisse R. Ostrowski, Pär I. Johansson, Jakob Stensballe,   Region Midtjylland Trine-Line W. Korsholm, Sys Hasslund   Region Nordjylland John […]

ASA Physical Status Classification System – inkl. dansk oversættelse

ASA KLASSIFIKATION / DANSK OVERSÆTTELSE   Asa-gruppe Definition Eksempler ved voksne Eksempler ved børn Obstetriske eksempler ASA 1 Rask patient Rask, ikke ryger, intet eller minimalt alkoholforbrug1 Rask uden akut eller kronisk sygdom. Følger højde- og vægtkurver   ASA 2 Mild systemisk sygdom Ingen funtionsbegrænsning. Ryger, alkoholindtag i social sammenhæng, gravid, svær fedme (30<BMI<40), velbehandlet […]

Udskrivningskriterier

DASAIM’S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit. Introduktion: I denne revision af rekommandationen er det hensigten at beskrive de kriterier, DASAIM anser for at skulle være opfyldt før en overdragelse fra anæstesiologisk varetægt til stamafdeling eller hjemmet. Rekommandationen gælder patienter > 14 år der har gennemgået anæstesi til kirurgi, diagnostik eller behandlingsprocedure. Anæstesiudvalget har valgt […]

Endorsement af ESC guidelines om non-kardiel kirurgi: kardiovaskulær vurdering og behandling

ESC Guidelines European Society of Cardiology Af Gunnar Gislason og Anne-Marie Schjerning Olsen, på vegne af arbejdsgruppen for Kardiovaskulær Farmakologi og Toksikologi. ESC har i 2014 udgivet nye Guidelines med fokus på kardiovaskulær vurdering og håndtering af patienter hvor kardiovaskulær sygdom er en potentiel årsag til komplikationer ved non-kardiel kirurgi (European Heart Journal (2014) 35, […]

Perioperativ faste for voksne og børn: Retningslinie fra European Society of Anaesthesiology

Ian Smith, Peter Kranke, Isabelle Murat, Andrew Smith, Geraldine O’Sullivan, Eldar Søreide, Claudia Spies og Bas in’t Veld. Maj 2014 UNDER REVISION DASAIM har valgt at lægge sig op ad ESA’s retningslinier for peroperativ faste. Anæstesiudvalget har oversat resumé og oversigt til dansk. Derudover henvises til ESA’s engelske udgave af originalarbejdet. Formålet med denne retningslinje […]