Smerteudvalget

Udvalget behandler spørgsmål indenfor området akut og kronisk smertebehandling. Du kan læse mere i kommissoriet for udvalget nedenfor.

Henvendelser er velkomne. Du kan kontakte os via mail:

fmd_kronisk_smerte_udv@dasaim.dk

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 1999). Nuværende medlemmer er:

Pernille Opstrup, formand (2020)

Iryna Khridina (2019)

Jan Mick Jensen (2020)

Jytte F. Møller (2019)

Nina Kvorning (2017)

Nina Mænchen (2022)

Mødereferater Smerteudvalget

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Smerteudvalget