Vejledninger - Klinisk Anæstesi

ASA Physical Status Classification System – inkl. dansk oversættelse

DASAIMS rekommandation for klinisk anæstesi

Holdningspapir vedrørende GLP-1 (Semaglutid)

NKR for iltbehandling til den voksne elektive kirurgiske patient

Perioperativ faste for voksne og børn: Retningslinie fra European Society of Anaesthesiology

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (PRAB)

Risikovurdering ved non-kardiel kirurgi – ENDORSED ESC 2022 Guidelines

Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter

Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Baggrundsnotat

Vejledning til perioperativ væskebehandling