Vejledninger - Klinisk Anæstesi

ASA Physical Status Classification System – inkl. dansk oversættelse

DASAIMS rekommandation for klinisk anæstesi

Endorsement af ESC guidelines om non-kardiel kirurgi: kardiovaskulær vurdering og behandling

NKR for iltbehandling til den voksne elektive kirurgiske patient

Perioperativ faste for voksne og børn: Retningslinie fra European Society of Anaesthesiology

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (PRAB)

Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Baggrundsnotat

Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter. Behandlingsanbefaling

Vejledning om behandling af blødning under antitrombotisk behandling

Vejledning til perioperativ væskebehandling

Vejledning til perioperativ væskebehandling