Donation efter Cirkulatorisk Død

Vejledning til intensivpersonale. Forfattere Publiceret af: Lars Kjærsgaard, Ledende Overlæge, Thoraxintensiv og Anæstesi, Aalborg Universitetshospital Mette Juul Koefoed, Overlæge, Intensiv Nord, Aarhus Universitetshospital Donationsansvarlig læge, Dansk Center for Organdonation Henrik Westy Hoffmeyer, Afdelingslæge, Anæstesiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Christina Rosenlund, Overlæge, Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Donationsansvarlig læge, Dansk Center for Organdonation Anne Marie Roust, Afdelingslæge, Neuroanæstesi, […]

Percutaneous Dilatational Tracheostomy in the Intensive Care Unit

CLINICAL GUIDELINES Danish Guidelines 2023 for Percutaneous Dilatational Tracheostomy in the Intensive Care Unit Christina Sørensen, David Buck, Jonathan White, Pia Lawson-Smith This 2023 revised edition of the 2015 edition has been approved by the Danish Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine (DASAIM) and the Danish Society of Intensive Care Medicine (DSIT) on 26th […]

NBV for voksne patienter med ARDS

Indledning Hermed den reviderede udgave af den nationale behandlingsvejledning for respiratorbehandling af voksne patienter med ARDS. Siden sidste udgave er der gået 10 år. Skandinaviske guidelines er kommet – og gået. Anbefalingerne er derfor justeret i henhold til nyere guidelinelines fra ESICM samt nationale guidelines fra bl.a. Frankrig og USA. For de tilfælde, hvor der […]

Behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling. Version 6, marts 2023

Vejledning for behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling Version 6 14. marts 2023 Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Terapi Denne vejledning er udarbejdet af Udvalget For Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin. Arbejdsgruppens medlemmer: Nicolai Haase, Klaus Markussen, Robert Ravnholt Winding, Thomas Strøm, Thomas Pasgaard, Ulrik Skram, […]

NBV Invasiv svampeinfektion på ITA

National behandlingsvejledning DSKM: Maiken Cavling Arendrup, prof, overlæge, dr. med; Lise Kristensen, overlæge, MSc DSIM: Jannik Helweg-Larsen, overlæge, dr. med, overlæge DASAIM: Pawel Berezowicz, overlæge; Anette Fedder, afdelingslæge; Mads Kristian Holten, overlæge; Hans Fjeldsøe-Nielsen, overlæge; Morten Steensen, overlæge Godkendt af DASAIM/DSIT … Gyldig fra … Revision senest …   Nøglepunkter Diagnostik Udfør diagnostiske prøver, FØR […]

Retningslinjer for behandling med non-invasiv ventilation 2022

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Lungemedicinsk Selskab December 2021   Forord Indeværende guideline er en opdatering af retningslinjer vedrørende behandling med noninvasiv ventilation (NIV) ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i exacerbation fra 2006, med efterfølgende opdatering i 2015. Der var i 2006 evidens for brug af NIV til exacerbation i KOL og […]

Politikpapir om Post-intensive care syndrome (PICS)

Politikpapir Post-intensive care syndrome (PICS) og follow-up hos voksne efter behandling på intensiv Baggrund I Danmark behandles hvert år omkring 30.000 patienter på intensiv afdeling. Overlevelsen efter kritisk sygdom med indlæggelse på intensiv afdeling er stigende, og 80% overlever nu og udskrives til stamafdelingen [1]. Interessen for hvordan det går patienterne efter udskrivelsen fra intensiv […]

Neuroprotektionsvejledning

Neuroprotektion hos kritisk syge med potentielt forhøjet ICP Neuroprotektionsfolder som selvstændig pdf Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT Godkendt af DASAIM/DSIT februar 2021 Gyldig fra: Februar 2021 Revision senest: Februar 2025   Tovholder/Korrespondance: Christian Overgaard-Steensen (Region Hovedstaden) E-mail: christian.overgaard.steensen@regionh.dk.   Arbejdsgruppe/Referenter: Christine Lodberg Hvas (Region Midt), Line Thorup (Region Midt), Jeppe Bove (Region Syd), […]

Prognosticering af cerebralt udkomme ved manglende opvågning efter hjertestop

-udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT) 2013 Revideret 2021. ver 2 Redaktører: Anette Marianne Fedder, a.fedder@dadlnet.dk Stig Eric Dyrskog, stig.dyrskog@gmail.com Arbejdsgruppens sammensætning 2. revideret udgave 2021 Arbejdsgruppe i alfabetisk rækkefølge: John Bro-Jeppesen, Afdelingslæge, ph.d., dr.med., Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Niels Sanderhoff […]

ICU-acquired weakness

ICU-acquired weakness Corresponding author: Helene Korvenius Nedergaard (Region Syd) Authors: Stine Estrup (Region Sjælland), Anders Storgaard (Region Syd), Hatice Tankisi (Region Midt, Dansk Neurologisk og Neurofysiologisk Selskab). Conflicts of interests: All authors declare that they have no conflicts of interests.   Definition Critical illness can severely affect physical function. A condition termed ICU-acquired weakness (ICUAW) […]

NBV for Atrieflimren hos kritisk syge patienter på intensiv afsnit

UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPE UNDER DASAIM Arbejdsgruppen Tovholder: Anne Sofie Andreasen Korrespondance: Anne Sofie Andreasen Arbejdsgruppe: Mik Wetterslev Jeppe Bove Jens Lindhardt Palm Line Agger Kolstrup Søren Kristen Lundgaard Hoffmann Anne Sofie Andreasen Fra Dansk Cardiologisk Selskab: Axel Brandes Jesper Kjærgaard Thomas Kümler Taksigelse: Morten Hylander Møller for gennemlæsning og kommentering af manuskriptet Interessekonflikter: Ingen Forord […]

NBV Dissemineret Intravaskulær Koagulation

National Behandlingsvejledning i Dissemineret Intravaskulær Koagulation Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) 2022   Arbejdsgruppen Fra DASAIM Christine Lodberg Hvas, afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Intensiv, Aarhus Universitetshospital (tovholder og korrespondance: chhvas@rm.dk) Jo Bønding Andreasen, afdelingslæge, ph.d., Aalborg Universitetshospital Lene Russell, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet Thomas Hildebrandt, overlæge, Intensiv, SUH-Roskilde […]

NBV Dissemineret Intravaskulær Koagulation

Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) 2022     Arbejdsgruppen Fra DASAIM Christine Lodberg Hvas, afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Intensiv, Aarhus Universitetshospital (tovholder og korrespondance: chhvas@rm.dk ) Jo Bønding Andreasen, afdelingslæge, ph.d., Aalborg Universitetshospital Lene Russell, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet Thomas Hildebrandt, overlæge, Intensiv, SUH-Roskilde Nicolai Helligsøe Bæk, afdelingslæge, […]

Politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med midlertidig trakealkanyle

Politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med midlertidig trakealkanyle på intensiv. På danske intensivafdelinger er dysfagi et stort problem for estimeret 2.000 patienter 1, af de 30.000 patienter, som hvert år indlægges 2. Patienter med dysfagi har behov for en systematisk, tværfaglig indsats, fordi dysfagi øger risikoen for aspiration til luftvejene og heraf følgende lungebetændelser, gentagne […]

Rekommandationer for intensiv terapi

Generelle rekommandationer for intensiv terapi i Danmark Udarbejdet af Dansk Selskab For Intensiv Terapi og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. 3. udgave april 2020 FORORD De generelle rekommandationer for intensiv terapi i Danmark bør betragtes som en overordnet referenceramme for den lokale tilrettelæggelse af faget. Som i de foregående 2 udgaver, er der […]

Hyponatriæmivejledning

Hyponatriæmi hos kritisk syge Natriumfolderen er en kort vejledning vedhæftet som pdf Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv Symposium: 23.01-2020 Gyldig fra: 23.01-2020 Revision senest: 23.01-2024   Tovholder/korrespondance: Christian Overgaard Steensen (Region Hovedstaden) E-mail: christian.overgaard.steensen@regionh.dk   Arbejdsgruppe/Referenter: Jens Michelsen (Region Syd), Frank Hansen (Region Syd), Zahida Ali (Region Nord), […]

Hypernatriæmivejledning

Hypernatriæmi hos kritisk syge Natriumfolderen er en kort vejledning vedhæftet som pdf Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv Symposium: 23.01.-2020 Gyldig fra: 23.01-2020 Revision senest: 23.01-2024   Tovholder/Korrespondance: Christian Overgaard Steensen (Region Hovedstaden) E-mail: christian.overgaard.steensen@regionh.dk   Arbejdsgruppe/Referenter: Jens Michelsen (Region Syd), Frank Hansen (Region Syd), Zahida Ali (Region Nord), […]

Scand. SSAI clinical practice guideline on choice of inotropic agent for patients with acute circulatory failure

Correspondence M. H. Møller, Department of Intensive Care 4131, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK – 2100 Copenhagen, Denmark E-mail: mortenhylander@gmail.com Conflict of interest The authors declare no relevant conflicts of interest. Funding This guideline was initiated and supported by the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Submitted 28 December 2017; […]

Ernæring til kritisk syge

Ernæring til kritisk syge, rekommendationer Ernæring til kritisk syge, generelle behov Faser ‘ De forskellige stadier af kritisk sygdom med hyperkatabolisme og metabolisk ustabilitet, en stabiliserende periode med betydeligt muskeltab efterfulgt af gradvis overgang til anabolisme stiller krav til en differentieret fase inddelt tilgang til ernæring [4]. Ernæringsvægt Anvend som udgangspunkt tørvægt = Actual Body […]

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter. Følgebrev

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter APRV er en ikke-konventionel ventilationsmodus, som blev lanceret i 19871) som alternativ til CPPV (specielt SIMV) i behandlingen af hypoxæmisk respirationssvigt. Konceptet for APRV er spontan ventilation på (høj) CPAP med mandatorisk respirator-assistance via regelmæssig, ikke-synkroniseret udløsning eller sænkning af luftvejstrykket (airway pressure release). APRV kombinerer således […]

Sedationsstrategi

Sedationsstrategi – Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 3. udgave 2020. Introduktion Med denne 3. udgave af ” Sedationsstrategi – Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom”, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM), tilstræbes vejledningen forkortet sammenlignet med tidligere udgaver. Kapitlerne ”Gastrointestinale gener samt ”Neuromuskulær blokade” fra 1. og 2. […]

Sedationsstrategi, bilag

Alkohol Abstinens score Delirium screening CAM-ICU ICDSC Sedations-scorings redskaber Ramsay Sedationscore Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) Smerte scorings værktøjer Numerisk Rang Skala (NRS) Visuel Analog Skala (VAS) En numerisk rang skala i form af en 100 mm lang streg på et stykke papir. Patienten angiver sin smerte ved at sætte et mærke på stegen, VAS […]

Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING  Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Revideret af DASAIM’s etikudvalg maj 2015 efter forlag af: VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28. juni 2009   Forord til revideret udgave […]

National behandlingsvejledning for kritisk syge børn

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark   Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv Symposium: 23/1-2014 Gyldig fra: 21/7-2014 Revision senest: Juli 2018   Korrespondance Marcela Carlsson Overlæge, EDIC Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling V Odense Universitetshospital 5000 Odense C Email: marcela.carlsson@rsyd.dk […]