Komfortstrategi

Komfortstrategi   Målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom. 4. udgave 2023. Godkendt Guideline møde januar 2024 og DASAIM maj 2024   Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning med repræsentation fra alle regioner:   Christina Ankjær Pedersen Afdelingslæge, Klinisk Anæstesi Aalborg Universitetshospital. Region Nord   Therese Simonsen Straarup Overlæge, Operation og Intensiv Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt. […]

Rekommandationer for intensiv terapi

  Udarbejdet af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Revisionsdato juni, 2024   FORORD   Rekommandationer for intensiv terapi bør betragtes som en overordnet referenceramme for den lokale tilrettelæggelse af faget. I udarbejdelsen er der lagt vægt på de videnskabelige selskabers anbefalinger vedrørende definition, indretning, bemanding, visitation, prioritering, samarbejde, dokumentation og kvalitetssikring inden for […]

Ernæring til kritisk syge

. ERNÆRING TIL KRITISK SYGE National Behandlingsvejledning 2024   Udarbejdet af: Jørgen Wiis, Overlæge, Intensiv Terapi Klinik 4131, Rigshospitalet Lise Skyttegaard Balkert, Afdelingslæge, NIA, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital Meike Tomesch Behadi, Overlæge, Thorax Intensiv Afsnit TIA, Aalborg Universitetshospital Camilla Rødbro Dalgaard, Afdelingslæge, Thorax anæstesi og inteniv, Aalborg Universitetshospital Pernille Haure, Overlæge, Neurointensivt Afsnit NOTIA, […]

Hyponatriæmivejledning

Hyponatriæmi hos kritisk syge Natriumfolderen er en kort vejledning vedhæftet som pdf Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM Godkendt af DASAIM: 19. februar 2024 Gyldig fra: 19. februar 2024 Revision senest: 2028   Tovholder/korrespondance: Christian Overgaard Steensen (Region Hovedstaden) E-mail: christian.overgaard.steensen@regionh.dk Arbejdsgruppe/Referenter: Jens Michelsen (Region Syd), Frank Hansen (Region Syd), Zahida Ali (Region Nord), Henrik Gammelager […]

Hypernatriæmivejledning

Hypernatriæmi hos kritisk syge Natriumfolderen er en kort vejledning vedhæftet som pdf Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM Godkendt af DASAIM: 19. februar 2024 Gyldig fra: 19. februar 2024 Revision senest: 2028 Tovholder/Korrespondance: Christian Overgaard Steensen (Region Hovedstaden) E-mail: christian.overgaard.steensen@regionh.dk Arbejdsgruppe/Referenter: Jens Michelsen (Region Syd), Frank Hansen (Region Syd), Zahida Ali (Region Nord), Henrik Gammelager (Region […]

Rabdomyolyse behandlingsalgoritme

.   Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM: Overlæge Joakim Cordtz, Intensiv afd., Holbæk Sygehus Overlæge Jens Michelsen, ITA, Odense Universitetshospital Overlæge Jørgen Wiis, 4131 Rigshospitalet Opdateret december 2023   Figur 1: Flowchart     Generelt om behandlingen RM forårsager, særlig ved udbredt vævsskade, udsiven af plasma i det beskadigede væv, frigivelse af elektrolytter fra henfaldne […]

Percutaneous Dilatational Tracheostomy in the Intensive Care Unit

CLINICAL GUIDELINES Danish Guidelines 2023 for Percutaneous Dilatational Tracheostomy in the Intensive Care Unit Christina Sørensen, David Buck, Jonathan White, Pia Lawson-Smith This 2023 revised edition of the 2015 edition has been approved by the Danish Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine (DASAIM) and the Danish Society of Intensive Care Medicine (DSIT) on 26th […]

Donation efter Cirkulatorisk Død

Vejledning til intensivpersonale   Vejledningen er udarbejdet i DASAIM regi. Vejledningen er gældende fra 1.8.23 og der forventes revision efter 2 år. Vejledningen har været til høring i Neurologisk, Neurokirurgisk og Kardiologisk selskab, og DCO har gennemlæst teksten. Forfattere   Publiceret af: Lars Kjærsgaard, Ledende Overlæge, Thoraxintensiv og Anæstesi, Aalborg Universitetshospital Mette Juul Koefoed, Overlæge, Intensiv Nord, […]

NBV for voksne patienter med ARDS

Indledning Hermed den reviderede udgave af den nationale behandlingsvejledning for respiratorbehandling af voksne patienter med ARDS. Siden sidste udgave er der gået 10 år. Skandinaviske guidelines er kommet – og gået. Anbefalingerne er derfor justeret i henhold til nyere guidelinelines fra ESICM samt nationale guidelines fra bl.a. Frankrig og USA. For de tilfælde, hvor der […]

Behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling. Version 6, marts 2023

Vejledning for behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling Version 6 14. marts 2023 Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Terapi Denne vejledning er udarbejdet af Udvalget For Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin. Arbejdsgruppens medlemmer: Nicolai Haase, Klaus Markussen, Robert Ravnholt Winding, Thomas Strøm, Thomas Pasgaard, Ulrik Skram, […]

NBV Invasiv svampeinfektion på ITA

National behandlingsvejledning DSKM: Maiken Cavling Arendrup, prof, overlæge, dr. med; Lise Kristensen, overlæge, MSc DSIM: Jannik Helweg-Larsen, overlæge, dr. med, overlæge DASAIM: Pawel Berezowicz, overlæge; Anette Fedder, afdelingslæge; Mads Kristian Holten, overlæge; Hans Fjeldsøe-Nielsen, overlæge; Morten Steensen, overlæge Godkendt af DASAIM/DSIT … Gyldig fra … Revision senest …   Nøglepunkter Diagnostik Udfør diagnostiske prøver, FØR […]

Retningslinjer for behandling med non-invasiv ventilation 2022

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Lungemedicinsk Selskab December 2021   Forord Indeværende guideline er en opdatering af retningslinjer vedrørende behandling med noninvasiv ventilation (NIV) ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i exacerbation fra 2006, med efterfølgende opdatering i 2015. Der var i 2006 evidens for brug af NIV til exacerbation i KOL og […]

Politikpapir om Post-intensive care syndrome (PICS)

Politikpapir Post-intensive care syndrome (PICS) og follow-up hos voksne efter behandling på intensiv Baggrund I Danmark behandles hvert år omkring 30.000 patienter på intensiv afdeling. Overlevelsen efter kritisk sygdom med indlæggelse på intensiv afdeling er stigende, og 80% overlever nu og udskrives til stamafdelingen [1]. Interessen for hvordan det går patienterne efter udskrivelsen fra intensiv […]

Neuroprotektionsvejledning

Neuroprotektion hos kritisk syge med potentielt forhøjet ICP Neuroprotektionsfolder som selvstændig pdf Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT Godkendt af DASAIM/DSIT februar 2021 Gyldig fra: Februar 2021 Revision senest: Februar 2025   Tovholder/Korrespondance: Christian Overgaard-Steensen (Region Hovedstaden) E-mail: christian.overgaard.steensen@regionh.dk.   Arbejdsgruppe/Referenter: Christine Lodberg Hvas (Region Midt), Line Thorup (Region Midt), Jeppe Bove (Region Syd), […]

Prognosticering af cerebralt udkomme ved manglende opvågning efter hjertestop

-udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT) 2013 Revideret 2021. ver 2 Redaktører: Anette Marianne Fedder, a.fedder@dadlnet.dk Stig Eric Dyrskog, stig.dyrskog@gmail.com Arbejdsgruppens sammensætning 2. revideret udgave 2021 Arbejdsgruppe i alfabetisk rækkefølge: John Bro-Jeppesen, Afdelingslæge, ph.d., dr.med., Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Niels Sanderhoff […]

ICU-acquired weakness

ICU-acquired weakness Corresponding author: Helene Korvenius Nedergaard (Region Syd) Authors: Stine Estrup (Region Sjælland), Anders Storgaard (Region Syd), Hatice Tankisi (Region Midt, Dansk Neurologisk og Neurofysiologisk Selskab). Conflicts of interests: All authors declare that they have no conflicts of interests.   Definition Critical illness can severely affect physical function. A condition termed ICU-acquired weakness (ICUAW) […]

NBV for Atrieflimren hos kritisk syge patienter på intensiv afsnit

UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPE UNDER DASAIM Arbejdsgruppen Tovholder: Anne Sofie Andreasen Korrespondance: Anne Sofie Andreasen Arbejdsgruppe: Mik Wetterslev Jeppe Bove Jens Lindhardt Palm Line Agger Kolstrup Søren Kristen Lundgaard Hoffmann Anne Sofie Andreasen Fra Dansk Cardiologisk Selskab: Axel Brandes Jesper Kjærgaard Thomas Kümler Taksigelse: Morten Hylander Møller for gennemlæsning og kommentering af manuskriptet Interessekonflikter: Ingen Forord […]

NBV Dissemineret Intravaskulær Koagulation

National Behandlingsvejledning i Dissemineret Intravaskulær Koagulation Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) 2022   Arbejdsgruppen Fra DASAIM Christine Lodberg Hvas, afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Intensiv, Aarhus Universitetshospital (tovholder og korrespondance: chhvas@rm.dk) Jo Bønding Andreasen, afdelingslæge, ph.d., Aalborg Universitetshospital Lene Russell, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet Thomas Hildebrandt, overlæge, Intensiv, SUH-Roskilde […]

Politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med midlertidig trakealkanyle

Politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med midlertidig trakealkanyle på intensiv. På danske intensivafdelinger er dysfagi et stort problem for estimeret 2.000 patienter 1, af de 30.000 patienter, som hvert år indlægges 2. Patienter med dysfagi har behov for en systematisk, tværfaglig indsats, fordi dysfagi øger risikoen for aspiration til luftvejene og heraf følgende lungebetændelser, gentagne […]

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter. Følgebrev

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter APRV er en ikke-konventionel ventilationsmodus, som blev lanceret i 19871) som alternativ til CPPV (specielt SIMV) i behandlingen af hypoxæmisk respirationssvigt. Konceptet for APRV er spontan ventilation på (høj) CPAP med mandatorisk respirator-assistance via regelmæssig, ikke-synkroniseret udløsning eller sænkning af luftvejstrykket (airway pressure release). APRV kombinerer således […]

Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING  Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Revideret af DASAIM’s etikudvalg maj 2015 efter forlag af: VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28. juni 2009   Forord til revideret udgave […]

National behandlingsvejledning for kritisk syge børn

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark   Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv Symposium: 23/1-2014 Gyldig fra: 21/7-2014 Revision senest: Juli 2018   Korrespondance Marcela Carlsson Overlæge, EDIC Anæstesiologisk – Intensiv Afdeling V Odense Universitetshospital 5000 Odense C Email: marcela.carlsson@rsyd.dk […]