Obstetrisk anæstesiudvalg

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2001). Nuværende medlemmer er:

Kim Lindelof, formand (2020)

Mette Legaard Andersson (2018)

Patricia Duch (2022)

Omar Rian (2020)

Maria E. Kromann (2022)

Deepti Jain (2021)

Anne Wikkelsø (2021)

Kim Lindelof

Kim Lindelof

Konst. ovl., ph.d., DESIAC, Rigshospitalet, JMC

Anne J Wikkelsø

Anne Juul Wikkelsø

Afdelingslæge, phd., Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Maria Egede Kromann

Læge, Hvidovre Hospital

Mette Andersson

Mette Andersson

Ledende overlæge, obstetrisk/gynækologisk anæstesi, Odense Universitetshospital

Mødereferater Obstetrisk anæstesiudvalg

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Obstetrisk anæstesiudvalg