Vejledninger - Intensiv

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter. Algoritme

Airway Pressure Release Ventilation (APRV) til voksne patienter. Følgebrev

Behandling af voksne patienter med COVID-19 indlagt på intensiv afdeling. Version 6, marts 2023

Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

National behandlingsvejledning for kritisk syge børn

NBV Dissemineret Intravaskulær Koagulation

NBV Dissemineret Intravaskulær Koagulation

NBV for atrieflimren – behandlingsalgoritme for antikoagulansbehandling

NBV for atrieflimren – behandlingsalgoritme for rytmekontrol og frekvensregulering

NBV for Atrieflimren hos kritisk syge patienter på intensiv afsnit

Percutaneous Dilatational Tracheostomy in the Intensive Care Unit

Politikpapir om Post-intensive care syndrome (PICS)

Politikpapir vedrørende dysfagi-vurdering af patienter med midlertidig trakealkanyle

Prognosticering af cerebralt udkomme ved manglende opvågning efter hjertestop

Retningslinjer for behandling med non-invasiv ventilation 2022

Scand. SSAI clinical practice guideline on choice of inotropic agent for patients with acute circulatory failure

Scand. SSAI clinical practice guideline on choice of inotropic agent for patients with acute circulatory failure