Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget arbejder på at fremme udvikling inden for videre- og efteruddannelsen. Du kan læse mere i udvalgets kommissorium nedenfor.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år og kan max. sidde i 6 år (første gang 2007). Nuværende medlemmer er:

Anne Cathrine Haug, formand (2019)

Anne-Sofie Lynnerup (Nord) (2021)

Jacob Kuhn (Syd) (2018)

Karin Graeser (Øst) (2022)

Tre YL‐repræsentanter, en fra hver region:

Mette Vinther Riber (Syd) (2019)

Sarah Chehri (Øst) (2022)

Ellen Kirkegaard (Nord) (2022)

Holger Nordstrøm Munck (suppleant) (2022)

Obligate medlemmer:

Tre postgraduade kliniske lektorer: Helle Thy Østergaard/Rikke Borre Jacobsen, Helle Nibro

Hovedkursusleder: Rikke Borre Jacobsen

UEMS‐repræsentant: Anne-Karina Torkov (2022)

Mødereferater Uddannelsesudvalget

Her kan du finde mødereferater og beretninger fra Uddannelsesudvalget